תנאי שימוש באתר האינטרנט של חברת מינרוה יעוץ והדרכה בע"מ

כללי
1.1 אתר האינטרנט של חברת מינרוה יעוץ והדרכה בע"מ (להלן: "האתר"), מיועד להציג בפני קהל הגולשים ברשת מידע מעודכן לגבי פעילויותיה השונות של החברה.

1.2 האתר מצוי בבעלותה של חברת מינרוה יעוץ והדרכה בע"מ (להלן: "מינרוה").

1.3 השימוש באתר באתר כפוף להסכמת המשתמש לתנאי השימוש. אנא קרא בעיון את כל סעיפי המסמך. במקרה של אי הסכמה לתנאי השימוש, יש לצאת מיד מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

1.4 מינרוה אינה מתחייבת כי המידע באתר יהיה מעודכן בכל עת, ויתכן עיכוב בעדכון המידע.

1.5 השימוש במידע המופיע באתר יעשה על אחריות המשתמש בלבד. המידע והמאמרים הכלולים באתר משקפים את דעת מחבריהם ומינרוה לא תישא בכל אחריות לשימוש במידע זה.

זכויות יוצרים
מינרוה מקפידה לשמור על זכויות היוצרים שלה, ונוקטת אמצעים למניעת הפרתן. אנא עיין בדף זכויות יוצרים.

מדיניות הפרטיות
3.1 מינרוה מקפידה לשמור על פרטיותם של גולשי האתר בהתאם למדיניות השמירה על פרטיות המפורטת בדף מדיניות פרטיות. אנא עיין בדף זה.

3.2 השימוש באתר מותנה בהסכמה למדיניות זו.

עדכון תנאים ומחירים
מינרוה רשאית לשנות מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את המחירים, התעריפים, תנאי האספקה וכל מידע אחר המופיע באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

תקינות האתר וזמינותו
5.1 מינרוה אינה מתחייבת כי האתר יהיה זמין בכל עת ולא תהיה אחראית לנזק כלשהו שעלול להגרם לך כתוצאה מאי זמינות האתר כתוצאה מתקלות ו\או עבודות תחזוקה באתר.

5.2 מינרוה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

שינויים
מינרוה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתנאי השימוש, במדיניות השמירה על פרטיות ובמדיניות השמירה על זכויות יוצרים, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.