מדיניות ביטול השתתפות בקורס

ההרשמה לקורסי הערבית במינרוה בית הוצאה לאור נעשית באמצעות טופס הרשמה חתום והסדרת שכר הלימוד טרם פתיחת הקורס.

אנו עושים כל שביכולתנו כדי לפתור קשיים בהתמדה בקורס, ומציעים מועדים חלופיים למרבית השיעורים והקורסים.

ביטול ההרשמה לקורס אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה, ובלבד שהביטול יעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לפתיחת הקורס. במקרה של ביטול ההרשמה יגבו דמי הרשמה בסך 5% משכר הלימוד.