לֵילַא אִל-חַמרָא | ليلى الحمرا | כיפה אדומה

דורות רבים של ילדים בכל העולם גדלים על המעשיה "כיפה אדומה". אז איך נשמע הסיפור בערבית?