ספרי הוצאת מינרוה בחנויות

יאפא

יהודה מרגוזה 33, יפו

03-6815746

תולעת ספרים

מלכי ישראל 9 תל-אביב

03-5298490

סיפור פשוט

שבזי 36 תל-אביב

03-5107040

גולדן ספרים

שדרות הנשיא 125, חיפה

04-8384726

ירדן ספרים

יפו 42, ירושלים

02-6254761

אדרבא

שד' בן מימון 5, ירושלים

02-5671266