זכויות יוצרים

חברת מינרוה יעוץ והדרכה בע"מ (להלן: "החברה"), מפעילה את אתר אינטרנט זה, בו ניתן למצוא מידע מפורט על אודות פעילותה (להלן: "האתר").
כל זכויות היוצרים באתר ומרכיביו ובכלל זה טקסטים, מאמרים, תמונות, עיצוב וקבצי שמע, שמורות לחברה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לאחסן במאגרי מידע מכל סוג חומרים אלה או קטעים מהם בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר בלא קבלת היתר בכתב מהחברה.
החברה נוקטת באמצעים שונים לצורך הגנה על קניינה הרוחני ולמניעת הפרות של זכויותיה בו. המפר מסתכן בתביעות אזרחיות ובנקיטת הליכים פליליים כנגדו.
השימוש באתר כמוהו כהסכמה לתנאים אלה.